Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O lieku

O lieku

O lieku VyduraLimitácie aktuálnej liečbyMechanizmus účinku

Účinnosť

Účinnosť

Akútna liečba Preventívna liečba Štúdie

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Dávkovanie

Dávkovanie
Limitácie aktuálnej liečby migrényPacienti s migrénou v priemere užívajú 3+ lieky
na bolesť hlavy1
O lieku
Účinnosť2

Približne 30 – 40 % ľudí s migrénou nie je
úspešne liečených triptánom
z dôvodu
nedostatočnej účinnosti a/alebo kvôli tolerabilite daného liečiva.

Trvanie3V prehľade klinických štúdií s triptánmi len 18%-33% pacientov dosiahne pretrvávajúci ústup bolesti a 20%-34% pacientov potrebuje záchrannú medikáciu. Bolesť hlavy z nadmerného
užívania liekov
4
Časté užívanie liekov na akútnu liečbu
záchvatov migrény môže viesť k bolesti hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH).
Problémy s tolerabilitou5-8Perorálna preventívna liečba
antikonvulzívami a beta-blokátormi je
spojená s nežiaducimi účinkami,
akými sú nárast hmotnosti, únava, kognitívne problémy a depresia.
Preferencie pacientov v súvislosti s medikáciou9

V prieskume s 372 pacientami s migrénou väčšina uviedla, že by preferovala užívanie preventívnej liečby vo forme tablety (63,4 %) pred injekciou (36,6 %).

Kontraindikácie1011 % pacientov má v anamnéze kardiovaskulárne problémy, v dôsledku čoho nie sú vhodnými kandidátmi na užívanie triptánov.

Literatúra:

1. Ferrari A, Baraldi C, Licata M, Rustichelli C . Polypharmacy among headache patients: a cross-sectional study. CNS Drugs. 2018;32(6):567-578

2. Leroux E, Buchanan A, Lombard L, et al. Evaluation of patients with insufficient efficacy and/or tolerability to triptans for the acute treatment of migraine: a systematic literature review. Adv Ther. 2020;37(12):4765-4796.
3. Cameron C, Kelly S, Hsieh SC, et al. Triptans in the acute treatment of migraine: a systematic review and network meta-analysis. Headache.2015;55(Suppl 4):221-235.
4. VYDURA (rimegepant) Súhrn charakteristických vlastností lieku
5. Silberstein SD, Holland S, Freitag F, et al. Evidence-based guideline update: pharmacologic treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society [published correction appears in Neurology. 2013;80(9):871]. Neurology. 2012;78(17):1337-1345.
6. SPC Topiramate Neuraxpharm 50 mg. Dostupné na www.sukl.sk, Naposledy navštívené február 2024
7. SPC Metoprolol ratiopharm 50 mg. Dostupné na www.sukl.sk, Naposledy navštívené február 2024
8. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021;397(10268):51-60.
9. Mitsikostas DD, Belesioti I, Arvaniti C, et al. Patients’ preferences for headache acute and preventive treatment. J Headache Pain. 2017;18(1):102.
10. Lipton RB, Buse DC, Serrano D, Holland S, Reed ML. Examination of unmet treatment needs among persons with episodic migraine: results of the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) Study. Headache. 2013;53(8):1300-1311.

Dátum prípravy: Marec 2024, PP-NNT-SVK-0071

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​