Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

ATTRATTR-CMNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika Podpora a zdrojePodpora a zdrojeMateriály O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika

Menu

Close

About ATTR-CMUrgencySuspectDetectDiagnostic flowchartAbout ATTR-PNUrgencyAwarenessPartnershipATTR-CM A ATTR-PN: DVE ŽIVOT OHROZUJÚCE OCHORENIA SPOJENÉ
S TTR AMYLOIDÓZOU1-3
VYNDAQEL - Prvá perorálna liečba, ktorá dokáže pacientom s ATTR-CM a ATTR-PN predĺžiť život1-3#Liek VYNDAQEL je indikovaný:
  • na liečbu hereditárnej transtyretínovej amyloidózy alebo transtyretínovej amyloidózy divokého typu (wild type) u dospelých pacientov s kardiomyopatiou (ATTR-CM).4
  • na liečbu transtyretínovej amyloidózy u dospelých pacientov so symptomatickou polyneuropatiou 1. stupňa s cieľom oddialiť periférnu neurologickú poruchu.
Zoznámte sa s dôvodmi pre urgentnú liečbu ATTR-CM

Prečo je včasná diagnóza ATTR-CM rozhodujúca pre dĺžku života pacientov5

Zvýšte podozrenie na ATTR kardiomyopatiuVarovné klinické príznaky ATTR-CMPozrite sa na diagnostické metódy pri ATTR-CM

Diagnostický algoritmus u pacientov s podozrením na ATTR-CM

SPC lieku Vyndaqel Liek VYNDAQEL (tafamidis) 61 mg je indikovaný na liečbu hereditárnej transtyretínovej amyloidózy alebo transtyretínovej amyloidózy divokého typu (wild type) u dospelých pacientov s kardiomyopatiou (ATTR-CM). Liek VYNDAQEL (tafamidis meglumin) 20 mg je indikovaný na liečbu transtyretínovej amyloidózy u dospelých pacientov so symptomatickou polyneuropatiou 1. stupňa s cieľom oddialiť periférnu neurologickú poruchu.4ATTR-ACT bola multicentrická, medzinárodná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná, randomizovaná klinická štúdia fázy III so 441 pacientami s wild type alebo hereditárnou formou ATTR-CM. V štúdii ATTR-ACT boli pacienti s ATTR-CM  randomizovaní (2:1:2) a bol im podávaný tafamidis 80mg (n=176), tafamidis 20mg (n=88)alebo placebo (n=177) jedenkrát denne, navyše ku štandardnej starostlivosti počas 30 mesiacov.1,4 Po ukončení štúdie ATTR-ACT mohli byť pacienti zaradení do predĺženej fázy štúdie (LTE) v dĺžke až 60 mesiacov. Post-hoc analýza údajov z LTE štúdie dokázala signifikantnú redukciu mortality zo všetkých príčin (p<0.001) u pacientov užívajúcich kontinuálne tafamidis v porovnaní s pacientami, ktorí boli pôvodne randomizovaní na placebo a až následne začali užívať tafamidis.1,5ATTR-ACT: Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial; ATTR-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; ATTR-PN: transtyretínová amyloidová polyneuropatia; KV: kardiovaskulárny; LTE: dlhodobé predĺženie štúdie.
Referencie:Maurer sm et al. Tafamidis Treatment for Patients with transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. N Engl J Med 2018;379:1007-16.Park J. et al. Tafamidis: A First-in-Class Transthyretin Stabilizer for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy Annals of Pharmacotherapy 2020, Vol. 54(5) 470–477.Merlini G, Coelho T, Waddington Cruz M, Li H, Stewart M, Ebede B. Evaluation of mortality during long-term treatment with tafamidis for transthyretin amyloidosis with polyneuropathy: clinical trial results up to 8.5 years. Neurol Ther. 2020;9(1):105-115. doi:10.1007/s40120-020-00180-w Súhrn charakteristických vlastností lieku VyndaqelElliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193:1-8.
Dátum prípravy: Jún 2023, PP-VYN-SVK-0082

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​