Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O lieku

O lieku

O lieku VyduraLimitácie aktuálnej liečbyMechanizmus účinku

Účinnosť

Účinnosť

Akútna liečba Preventívna liečba Štúdie

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Dávkovanie

Dávkovanie
Jednoduché dávkovanieLiečba aj prevencia jednou perorálne rozpustnou tabletou1

AKÚTNA LIEČBA
• pri bolesti je odporúčanou dávkou 1 tableta, nie viac ako raz denne1

PREVENTÍVNA LIEČBA
• 1 tableta každý druhý deň1

Aj pre pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi1

• Nie je kontraindikovaná u pacientov s KV rizikovými faktormi alebo stabilným KV ochorením1,2
• Môže sa podávať súbežne s perorálnou antikoncepciou3

Počas 24-hodinového obdobia sa nemá užiť viac ako 1 tableta1
1.
Informujte pacientov, aby VYDURU vybrali
z blistrového balenia tesne pred užitím1

Bez potreby titrácie1 

2.
VYDURU stačí položiť pod jazyk, je rýchlorozpustná, bez potreby zapíjania vodou1,2

VYDURA 75 mg má Tmax 1,5 hodiny1

3.
Po užití jedinej 75 mg tablety buď na akútnu, alebo preventívnu liečbu, môžu pacienti pokračovať vo svojom bežnom živote1

VYDURA 75 mg má biologický
polčas 11 hodín1

Odporúčania pri liečbe Vydurou

VYDURA sa neodporúča:

  • u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene,1
  • u pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek
    (CLcr < 15 ml/min),1
  • pri súbežnom použití so silnými inhibítormi CYP3A4,1
  • pri súbežnom použití so silnými alebo stredne silnými induktormi CYP3A4,1
  • ďalšej dávke VYDURY v priebehu 48 hodín sa treba vyhnúť, ak sa podáva
    súbežne so stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. ukonazol),1
  • inhibítory efluxných transportérov P-gp a BCRP môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu rimegepantu. Ďalšej dávke VYDURY v priebehu 48 hodín sa treba vyhnúť, ak sa podáva súbežne so silnými inhibítormi P-gp.1Bolesť hlavy z nadmerného užívania liekov (MOH)
Nadmerné užívanie akýchkoľvek liekov proti bolesti hlavy môže bolesť hlavy zhoršovať. Ak takáto situácia nastane alebo existuje podozrenie na takúto situáciu, je potrebné vyhľadať lekársku pomoc a liečbu prerušiť. Diagnózu MOH možno predpokladať u pacientov s častými alebo každodennými bolesťami hlavy napriek (alebo kvôli) pravidelnému užívaniu liekov proti akútnej bolesti hlavy.1

Literatúra:
1. VYDURA (rimegepant) Súhrn charakteristických vlastností lieku.
2. Data on File. RIM 130. Biohaven Pharmaceuticals Inc. Dostupné na vyžiadanie.
3. Szkutnik-Fiedler D. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and drug-drug interactions of new anti-migraine drugs-lasmiditan, gepants, and calcitonin-gene-related peptide (CGRP) receptor monoclonal antibodies. Pharmaceutics. 2020;12(12):1180.

Dátum prípravy: Marec 2024, PP-NNT-SVK-0071

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​