Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O lieku

O lieku

O lieku VyduraLimitácie aktuálnej liečbyMechanizmus účinku

Účinnosť

Účinnosť

Akútna liečba Preventívna liečba Štúdie

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Dávkovanie

Dávkovanie
VYDURA potvrdila účinnosť
v prevencii záchvatov migrény1
V randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii, Vydura potvrdila redukciu počtu dní migrény (MMDs) v 9.- 12. týždni. Účinnosť pretrvávala počas 12 mesiacov  otvorenej extenzie klinického skúšania.1VYDURA signifikantne znižuje počet dní migrény za mesiac (MMD)2Redukcia frekvencie záchvatov migrény počas
1. týždňa a 1. mesiaca liečby liekom VYDURA2,3
Post hoc analýza sledovaného koncového ukazovateľa. Analýza tohto koncového ukazovateľa v 1. týždni nebola testovaná v hierarchickom poradí ani upravená pre multiplicitu. Pri účastníkoch boli k dispozícii údaje o účinnosti pre ≥ 1 deň v období sledovania a v prvom týždni obdobia dvojito zaslepenej liečby.3,4Počas prvého mesiaca liečby došlo k výraznejšiemu zníženiu počtu dní s migrénou v porovnaní
s placebom (–2,9 vs. –1,7, P < 0,001, nominálna hodnota P a bez kontroly z hľadiska multiplicity).2
VYDURA preukázala dlhodobú účinnosť v prevencii migrény na základe redukcie počtu dní s migrénou za mesiac (MMD)1Literatúra:

1. VYDURA (rimegepant) Súhrn charakteristických vlastností lieku.

2. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a

phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021;397(10268):51-60.

3. Lipton, RB, Croop R, Jensen C. et al. Rapid decrease in migraine days with rimegepant:

results from a post hoe analysis of a phase 2/3, randomized, double-blind, placebo-controlled

trial. Abstract presented at American Headache Society: 2021 Virtual Annual Scientific Meeting

(63rd). June 3-6, 2021. Headache. 2021;61 (suppl1):138-139.

4. Data on File. [AHS 2021]. Biohaven Pharmaceuticals. Dostupné na vyžiadanie.

5. European Medicines Agency. Vydura (rimegepant) Assessment Report. 2022. 1-135.

www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-publica ssessmentreport_en.pdf

Účinnosť
Dátum prípravy: Marec 2024, PP-NNT-SVK-0071

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​