Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O lieku

O lieku

O lieku VyduraLimitácie aktuálnej liečbyMechanizmus účinku

Účinnosť

Účinnosť

Akútna liečba Preventívna liečba Štúdie

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Dávkovanie

Dávkovanie
Akútna liečba - dizajn štúdie
Štúdia 303 hodnotila účinnosť a bezpečnosť lieku VYDURA v akútnej liečbe migrény 

MBS – najobťažujúcejší symptóm
*Štúdia 303 je 1 z 3 štúdií fázy III s rimegepantom v liečbe akútnej migrény. Informácie o štúdiách 301 a 302 nájdete v súhrne charakteristických vlastností lieku.1,3
Účastníci, ktorí nemali záchvat stredne silnej alebo silnej bolesti do 45 dní od randomizácie, boli poučení, aby vrátili nepoužité lieky a elektronický denník do pracoviska štúdie a aby dokončili postupy vyžadované na konci štúdie.2

Preventívna liečba - dizajn štúdie
Štúdia 305 hodnotila účinnosť a bezpečnosť lieku VYDURA v prevencii epizodickej migrény.4

MMD – dni s migrénou za mesiac
*Táto štúdia hodnotila tablety rimegepant 75mg bioekvivalentné VYDURE.4
78 (21 %) pacientov liečených liekom VYDURA 75mg a 95 (26 %) pacientov liečených placebom malo v anamnéze chronickú migrénu, ako to posúdil PI pracoviska podľa kritérií Medzinárodnej klasifikácie bolestí hlavy (Classification of Headache Disorders-3).4
Povolená záchranná medikácia počas 12-týždňovej dvojito zaslepenej liečebnej fázy zahŕňala triptány, nesteroidné protizápalové lieky, paracetamol do dávky 1000 mg/deň maximálne 2 po sebe nasledujúce dni (vrátane fixnej kombinácie obsahujúcej paracetamol 250mg, aspirín 250mg a kofeín 65mg), baklofén, antiemetiká a svalové relaxanty. VYDURA nebola ako záchranná medikácia povolená.4
Počet pacientov, ktorí boli randomizovaní a užili aspoň 1 dávku lieku VYDURA.5

Literatúra:

1. VYDURA (rimegepant) Súhrn charakteristických vlastností lieku.

2. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, doubleblind, placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10200):737-745.

3. European Medicines Agency. Vydura (rimegepant) Assessment Report. 2022. 1-135.

www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessmentreport_en.pdf

4. Croop R, Lipton RB, Kudrow D, et al. Oral rimegepant for preventive treatment of migraine: a phase 2/3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2021;397(10268):51-60.

5. Lipton RB, Kudrow D, Smith TR, et al. Safety and tolerability of rimegepant every other day for preventive treatment of migraine plus as-needed for acute treatment of migraine: results from a 52-week, open-label extension study. Abstract presented at the 64th Annual Scientific Meeting

of the American Headache Society. June 9-12. Headache. 2022;62(suppl 1):99.

Účinnosť
Dátum prípravy: Marec 2024, PP-NNT-SVK-0071

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​