Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O lieku

O lieku

O lieku VyduraLimitácie aktuálnej liečbyMechanizmus účinku

Účinnosť

Účinnosť

Akútna liečba Preventívna liečba Štúdie

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Dávkovanie

Dávkovanie
VYDURA potvrdila superioritu pri akútnej liečbe migrenóznej bolesti1

V troch randomizovaných, dvojito-zaslepených, placebom kontrolovaných klinických skúšaniach, Vydura preukázala signifikantné zlepšenie pri liečbe migrenózneho ataku v porovnaní s placebom.1

V štúdiách akútnej liečby sa použila buď Vydura alebo bioekvivalentná tabletová forma.

VYDURA potvrdila superioritu v kompletnom ústupe bolesti a ústupe najobťažujúcejšieho symptómu migrény v porovnaní s placebom1Signifikantné zlepšenie v úľave od bolesti a v schopnosti vrátiť sa k bežným činnostiam po 60 minútach v porovnaní s placebom3VYDURA poskytuje pretrvávajúcu úľavu od migrenóznej bolesti až do 48 hodín3VYDURA je účinná aj u pacientov, u ktorých zlyhala predchádzajúca liečba triptánmi.5,6
  • Poolovaná post hoc analýza 3 dvojito zaslepených, placebom kontrolovaných skúšaní (n = 3507 subjektov) s podobným dizajnom, ktorá porovnáva účinnosť lieku VYDURA 75 mg alebo rimegepantu 75 mg v tabletách bioekvivalentných lieku VYDURA s placebom na akútnu
    liečbu záchvatu migrény.5
  • Zlyhanie triptánov bolo definované ako hlásenie (samotnými pacientmi) o prerušení užívania alebo viacerých triptánov v minulosti z dôvodu nedostatočnej účinnosti a/alebo tolerability.5

Literatúra:

1. VYDURA (rimegepant) Súhrn charakteristických vlastností lieku.

2. European Medicines Agency. Vydura (rimegepant) Assessment Report. 2022. 1-135.

www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vydura-epar-public-assessmentreport_

en.pdf

3. Croop R, Goadsby PJ, Stock DA, et al. Efficacy, safety, and tolerability of rimegepant orally

disintegrating tablet for the acute treatment of migraine: a randomised, phase 3, double-blind,

placebo-controlled trial. Lancet. 2019;394(10200):737-745.

4. Data on File. [BHV3000-303]. Biohaven Pharmaceuticals. Dostupné na vyžiadanie.

5. Lipton RB, Blumenfeld AM, Jensen AM, et al. Rimegepant for the acute treatment of migraine:

subgroup analyses from 3 phase 3 clinical trials by number of triptans previously tried and

failed. Abstract presented at American Headache Society: 2021 Virtual Annual Scientific

Meeting (63rd). June 3-6, 2021. Headache. 2021;61(suppl 1):144-145.

6. Data on File. [Lipton AHS 2021 DOF Abstract]. Biohaven Pharmaceuticals.Dostupné na vyžiadanie.

Účinnosť
Dátum prípravy: Marec 2024, PP-NNT-SVK-0071

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​