Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Indications & Dosing About

Menu

Close

Pomáhame tisíckam detí na celom svete rásť už viac ako 3 desaťročia.

takmer 35 rokov je spoločnosť Pfizer dôveryhodným partnerom pri poskytovaní liečby v oblasti porúch rastu. Naším cieľom je posilniť záväzok k bezpečnosti a kvalite liekov voči pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

S takmer 35 ročnými skúsenosťami v liečbe pacientov s poruchami rastu je GENOTROPIN podporený údajmi, ktoré hovoria o jeho bezpečnosti a účinnosti.

Commitment to GH community Our medicines

Účinnosť lieku GENOTROPIN potvrdená v terapeutických indikáciách:1

Pediatrická populácia

  • Poruchy rastu zapríčinené nedostatočnou sekréciou rastového hormónu
  • Poruchy rastu pri Turnerovom syndróme
  • Poruchy rastu pri chronickej renálnej insuficiencii
  • Poruchy rastu u detí, ktoré sa narodili malé na svoj gestačný vek
  • Praderov-Williho syndróm na zlepšenie rastu a stavby tela.
 

Dospelí

  • Substitučná liečba u dospelých so zreteľným deficitom rastového hormónu.

Účinnosť a bezpečnosť lieku GENOTROPIN je podporená dôkazmi z reálnej praxe z databáz KIGS a KIMS u 83 803 detí (277 264 paciento-rokov)2
a 15 809 dospelých (83 128 paciento-rokov)3.

Referencie:
1. Genotropin (somatropín). Súhrn charakteristických vlastností lieku. Jún 2022. Dostupné na www.sukl.sk; navštívené 4.1.2023.
2. Grimberg A, Lindberg A, Wajnrajch M, Cucchiara AJ, Camacho-Hübner C. Racial/Ethnic Disparities in US Pediatric Growth Hormone Treatment. Horm Res Paediatr. 2018;90(2):102-108. doi: 10.1159/000491793. Epub 2018 Aug 21. PMID: 30130795; PMCID: PMC6220671.

3. Johannsson G, et al. Long-term Safety of Growth Hormone in Adults With Growth Hormone Deficiency: Overview of 15 809 GH-Treated Patients. J Clin Endocrinol Metab. 2022 Jun 16;107(7):1906-1919.
Dátum prípravy: Január 2023, PP-GEN-SVK-0108

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​