Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

ÚvodÚvodMechanism Of Action (MOA) Patient Profiles

Účinnosť

ÚčinnosťRecommended dosing schedule Recommended dose modifications Dosing and application FAQ

Bezpečnosť

BezpečnosťClinical Efficacy Efficacy Endpoints Safety Profile Patient Reported Outcomes Monitoring

Dávkovanie

DávkovanieClinical Trial Summary  Real-world study designs Real-world study patient characteristics Real-world effectiveness

Portfólio

Support & Resources Patient support program/tools Events Materials Videos
Spoločnosť Pfizer už desaťročia pomáha zlepšovať život detí
s poruchami rastu.
NGENLA sa podáva 1x týždenne.1

Somatrogon je glykoproteín pozostávajúci z aminokyselinovej sekvencie ľudského rastového hormónu s jednou kópiou C-koncového peptidu (CTP - C-terminal peptide) z beta reťazca ľudského choriového gonadotropínu na N-konci a dvoch kópií CTP (v tandeme) na C-konci. Vďaka glykozylácii a CTP doménam má somatrogon taký polčas rozpadu, ktorý umožňuje podávanie 1x týždenne.1

Efektívny biologický polčas rozpadu somatrogonu (0,66 mg/kg/týždeň) je odhadnutý na 28,2 hodiny v porovnaní s 3,5 hodinami pri denne podávanom rastovom hormóne (0,24 mg/kg/týždeň).1,2

Štruktúra a mechanizmus účinku lieku NGENLA:NGENLA je indikovaná na liečbu detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou RH.3

Zistite viac o Účinnosti a Dávkovaní lieku NGENLA.

RH: rastový hormón, GHD: growth hormone deficiency = nedostatočná sekrécia rastového hormónu

Literatúra:Súhrn charakteristických vlastností lieku NgenlaZelinska N et al, Long-Acting C-Terminal Peptide-Modified hGH (MOD-4023): Results of a Safety and Dose-Finding Study in GHD Children, J Clin Endocrinol Metab, 2017, 102(5): 1578-1587.
ÚČINNOSŤ

Účinnosť porovnateľná s denne podávaným RH u detí s GHD pri výrazne nižšom počte injekcií...

Zistiť viac

Loading
BEZPEČNOSŤ

Viac ako 5 rokov sledovania detí s GHD...

Zistiť viac

Loading

Pohodlné podávanie 1x týždenne...

Zistiť viac

Loading
Dátum prípravy: Apríl 2023, PP-NGE-SVK-0019

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​