Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

Dôvera postavená na silných základoch2-4

IBRANCE je určený na liečbu lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu prsníka pozitívneho na hormonálne receptory (HR) a negatívneho na prítomnosť receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor 2 (HER2):

  • v kombinácii s inhibítorom aromatáz (AI),
  • v kombinácii s fulvestrantom u žien, ktoré predtým podstúpili endokrinnú liečbu (ET).1

U pre- alebo perimenopauzálnych žien sa musí endokrinná liečba kombinovať s agonistom hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH).1

Tu nájdete súhrn charakteristických vlastností lieku Ibrance

RWE complements RCTs

With RCT data,1-6 IBRANCE RWE7-9 can help improve understanding of outcomes in patients with HR+/HER2- mBC and help you to better support your patients

Learn more about RWE
RWE supports PALOMA

PALOMA was the first clinical trial programme to explore how a CDK4/6 inhibitor could benefit women with HR+/HER2- mBC10 and is now also the first to be supported by RWE7-9

Explore IBRANCE RWE
ELEVATE advancing science in 
HR+/HER2- mBC

Expanding scientific understanding of mBC and sharing best practices to effectively support patient care

Register to Elevate 2022
Provide your patients with proven strength

A broad range of women with HR+/HER2- mBC may benefit from IBRANCE combination therapy.1-9 IBRANCE is the first CDK4/6 inhibitor supported by data from clinical trials1-4 and real-world evidence.5-7

Find out more

Odporúčaná dávka lieku IBRANCE® je 125 mg jedenkrát denne.*1

  • Pred podaním IBRANCE® skontrolujte, či má pacientka absolútny počet neutrofilov (ANC) ≥ 1 000/mm3 a počet krvných doštičiek ≥ 50 000/mm3.1

*dávkovanie lieku IBRANCE® je nezávislé od toho, s akou endokrinnou liečbou sa kombinuje

AI = inhibítory aromatáz, ANC = absolútny počet neutrofilov, i.m. = intramuskulárne, p.o. = perorálne

Placeholder for local video contentTitle

Od schválenia FDA v roku 2015 bolo k januáru 202211 celosvetovo liečených > 460 000 pacientok

Co-Pay Cards Find out more

Publikácie

Find out more

Zdroje

Find out more


Palbociklib sa nesmie užívať s grapefruitom alebo grapefruitovým džúsom.

* dávkovanie lieku IBRANCE® je nezávislé od toho, s akou endokrinnou liečbou sa kombinuje
 

AI = inhibítor aromatázy; ANC = absolútny počet neutrofilov; ET = endokrinná liečba; HR+/HER2- = hormonálne receptory (HR)-pozitívny, receptor 2 pre ľudský epidermálny rastový faktor (HER2)-negatívny; i.m. = intramuskulárne; LHRH = hormón uvoľňujúci luteinizačný hormón;  p.o. = perorálne

Kontraindikácie1
Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (uvedených v Súhrne charakteristických vlastností lieku v časti 6.1.)
Podávanie prípravkov obsahujúcich ľubovník bodkovaný.

Referencie:
 

1. IBRANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku.

2. Rugo H, et al. Breast Cancer Res Treat. 2019;174(3):719-729.

3. Cristofanilli M, et al. Lancet Oncol. 2016;17(4):425-439.

4. DeMichele A, et al. Breast Cancer Res. 2021;23:37.

Dátum prípravy: December 2022, PP-IBR-SVK-0124

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​