Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O očkovacej látkeO očkovacej látkeO očkovacej látke APEXXNARMechanizmus účinkuOdporúčania k očkovaniu Klinický programKlinický programPrehľad klinických štúdií očkovacej látky APEXXNARNežiaduce účinky zistené v klinickej štúdii očkovacej látky APEXXNAR Pneumokokové ochoreniaPneumokokové ochoreniaRiziko ochoreniaPokrytie sérotypov Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávania APEXXNAR
Rozšírená úroveň ochrany pre dospelých pacientov1,2Niektorí dospelí pacienti sú vo zvýšenom riziku ochorenia na pneumokokový zápal pľúc.4

Pomôžte týchto pacientov lepšie chrániť pred pneumokokovým ochorením a ponúknite im očkovanie očkovacou látkou APEXXNAR.
Scroll left to view table
Soňa, žena vo veku 65 rokovSoňa, žena vo veku 65 rokov

Anamnéza:

  • Zdravá
Až 2,7x vyššie riziko4
Samotný vek predstavuje riziko pneumokokového zápalu pľúc4

Vzhľadom na svoj vek, je Soňa vystavená 2,7-násobne vyššiemu riziku, že ochorie na pneumokokový zápal pľúc v porovnaní so zdravými osobami vo veku 50 až 64 rokov.4
Odporúčané očkovanie

1 dávka očkovacej látky APEXXNAR pomôže chrániť vašich dospelých pacientov, ktorí majú chronické ochorenie alebo iné rizikové faktory výskytu pneumokokového ochorenia.*,**,1,3
Roman, vek 59 rokov, „kardiak”Roman, vek 59, „kardiak”

Anamnéza:

  • Ischemická choroba srdca
Až 4,2x vyššie riziko

Kvôli chronickému ochoreniu srdca je Roman vystavený až 4,2-násobne vyššiemu riziku, že ochorie na pneumokokový zápal pľúc v porovnaní so zdravými osobami v tom istom veku.4

Odporúčané očkovanie

​​​​​​​
1 dávka očkovacej látky APEXXNAR pomôže chrániť vašich dospelých pacientov, ktorí majú chronické ochorenie alebo iné rizikové faktory výskytu pneumokokového ochorenia.*,**,1,3

Lukáš, vek 35 rokov, astmatikLukáš, vek 35 rokov, astmatik

Anamnéza:

  • Astma
Až 3,7x vyššie riziko

Kvôli astme je Lukáš vystavený až 3,7-násobne vyššiemu riziku, že ochorie na pneumokokový zápal pľúc v porovnaní so zdravými osobami v tom istom veku.4
Odporúčané očkovanie

​​​​​​​
1 dávka očkovacej látky APEXXNAR pomôže chrániť vašich dospelých pacientov, ktorí majú chronické ochorenie alebo iné rizikové faktory výskytu pneumokokového ochorenia.*,**,1,3
Lenka, vek 47 rokov, užíva imunosupresívaLenka, vek 47 rokov, užíva imunosupresíva

Anamnéza:

  • Reumatoidná artritída
Až 7,1x vyššie riziko

Kvoli užívaniu imunosupresív je Lenka vystavená 7,1-násobne vyššiemu riziku pneumokokového zápalu pľúc v porovnaní so zdravými osobami v tom istom veku.4
Odporúčané očkovanie

​​​​​​​
1 dávka očkovacej látky APEXXNAR pomôže chrániť vašich dospelých pacientov, ktorí majú chronické ochorenie alebo iné rizikové faktory výskytu pneumokokového ochorenia.*,**,1,3
Uvedené profily pacientov sú hypotetické a nepredstavujú konkrétne osoby.
Alkoholizmus, chronické ochorenie srdca/pečene/pľúc, fajčenie tabakových výrobkov, diabetes mellitus, chronické zlyhanie obličiek, nefrotický syndrom, imunodeficiencia, iatrogenná imunosupresia, generalizovaná malignita, vírus ľudskej imunodeficiencie, Hodgkinova choroba, leukémia, lymfóm, mnohopočetný myelóm, transplantácia solídnych orgánov, vrodená alebo získaná asplénia, kosáčikovitá anémia alebo iné hemoglobínopatie, únik mozgomiešneho moku alebo kochleárny implantát.Potreba preočkovania nebola stanovená.1
Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Apexxnar. 2. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024. 4. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. doi: 10.2147/COPD.S140378. 5. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03760146. Navštívené: marec 2024. 6. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617. Navštívené: marec 2024. 7. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975. Navštívené: marec 2024.
O očkovacej látke Ako APEXXNAR funguje?

Konjugované očkovacie látky, ako je APEXXNAR, sú vyvinuté tak, aby zaistili dlhodobú ochranu.1,4

Zistite akoLoading
Prehľad štúdií

APEXXNAR bol hodnotený z hľadiska bezpečnosti a imunogenity u 6 000 dospelých osôb v 3 klinických
štúdiách.1,5,6,7

Pozrite si údajeLoading
Dátum vypracovania: marec 2024, PP-PNR-SVK-0077

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​