Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O očkovacej látkeO očkovacej látkeO očkovacej látke APEXXNARMechanizmus účinkuOdporúčania k očkovaniu Klinický programKlinický programPrehľad klinických štúdií očkovacej látky APEXXNARNežiaduce účinky zistené v klinickej štúdii očkovacej látky APEXXNAR Pneumokokové ochoreniaPneumokokové ochoreniaRiziko ochoreniaPokrytie sérotypov Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávania APEXXNAR
Rozšírená úroveň ochrany1,2Očkovacia látka APEXXNAR
je 20-valentná pneumokoková konjugovaná očkovacia látka pre dospelých, ktorá pomáha chrániť pred 20 sérotypmi baktérie Streptococcus pneumoniae.1

Očkovacia látka APEXXNAR pomáha chrániť dospelé osoby pred invazívnymi pneumokokovými 
ochoreniami a pneumóniami, vyvolanými baktériou Streptococcus pneumoniae.1
 

TitleZákladom očkovacej látky APEXXNAR je 13 sérotypov baktérie Streptococcus pneumoniae obsiahnutých v očkovacej látke Prevenar 13, ku ktorým bolo pridaných  dalších 7 sérotypov. Tým vznikla pneumokoková očkovacia látka s najširším sérotypovým pokrytím medzi konjugovanými očkovacími látkami s indikáciou pre dospelých.1,2 Pomôžte chrániť vašich dospelých pacientov pred pneumokokovým zápalom pľúc a invazívnym pneumokokovým ochorením očkovaním.1

Sérotypy baktérie Streptococcus pneumoniae obsiahnuté v očkovacej látke APEXXNAR sú spájané s pneumokokovými ochoreniami ako:1,9
Pneumokokový zápal pľúc Bakteriémia Meningitída

Bolo preukázané, že určité sérotypy baktérie Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté v očkovacej látke APEXXNAR, sú spojené s antibiotickou rezistenciou a vysokou úmrtnosťou.3,4

Očkovacia látka APEXXNAR pomáhá chrániť iba pred sérotypmi Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté v očkovacej látke.1

Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Apexxnar2. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Prevenar 13. 3. Mendes RE, Hollingsworth RC, Costello A, et al. Noninvasive Streptococcus pneumoniae serotypes recovered from hospitalized adult patients in the United States in 2009 to 2012. Antimicrob Agents Chemother. 2015;59(9):5595-5601. 4. Schillberg E, Isaac M, Deng X, et al. Outbreak of invasive Streptococcus pneumoniae serotype 12F among a marginalized inner-city population in Winnipeg, Canada, 2009–2011. Clin Infect Dis. 2014;59(5):651-657. 5. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03760146. Navštívené: marec 2024. 6. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of 3 lots of 20-valent pneumococcal conjugate vaccine in pneumococcal vaccine-naïve adults. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03828617. Navštívené: marec 2024. 7. ClinicalTrials.gov. Trial to evaluate the safety and immunogenicity of a 20-valent pneumococcal vaccine in adults 65 years of age or older with prior pneumococcal vaccination. Dostupné na: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03835975. Navštívené: marec 2024. 8. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468.
O očkovacej látke Prehľad štúdií

APEXXNAR bol hodnotený z hľadiska bezpečnosti a imunogenity u 6 000 dospelých osôb v 3 klinických
štúdiách.1,5,6,7

Viac informáciíLoading
Ako APEXXNAR funguje?

Konjugované očkovacie látky, ako je APEXXNAR, sú vyvinuté tak, aby zaistili dlhodobú ochranu.1,8

Zistite akoLoading
Dátum vypracovania: marec 2024, PP-PNR-SVK-0077

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​