Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

O očkovacej látkeO očkovacej látkeO očkovacej látke APEXXNARMechanizmus účinkuOdporúčania k očkovaniu Klinický programKlinický programPrehľad klinických štúdií očkovacej látky APEXXNARNežiaduce účinky zistené v klinickej štúdii očkovacej látky APEXXNAR Pneumokokové ochoreniaPneumokokové ochoreniaRiziko ochoreniaPokrytie sérotypov Dávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávaniaDávkovanie a spôsob podávania APEXXNAR
Nežiaduce účinky očkovacej látky APEXXNAR.1
Scroll left to view table
Trieda orgánových systémov Stupeň: Veľmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), menej časté (≥1/1000 až <1/100)
Poruchy imunitného systému Menej časté: hypersenzitívne reakcie vrátane opuchu tváre, dyspnoe a bronchospazmu
Poruchy nervového systému Veľmi časté: bolesť hlavy
Poruchy gastrointestinálneho traktu Menej časté: hnačka*, nevoľnosť, vracanie1
Poruchy kože a podkožného tkaniva Menej časté: vyrážkaa, angioedém
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy
a spojivového tkaniva
Veľmi časté: bolesť kĺbov, bolesť svalov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Veľmi časté: bolesť/citlivosť v mieste očkovania, únava
Časté: stvrdnutie/opuch v mieste očkovaniaa, erytém v mieste očkovaniaa, pyrexia
Ménej časté:
pruritus v mieste očkovanialymfadenopatia, urtikária v mieste očkovania, triaškaa
 
   

Keďže APEXXNAR obsahuje tých istých 13 sérotypovo-špecifických konjugátov kapsulárnych polysacharidov a rovnaké pomocné látky ako očkovacia látka Prevenar 13, nežiaduce reakcie, koré sa už identifikovali pre Prevenar 13, sa prevzali pre APEXXNAR.

Udalosť hlásená v klinických skúšaniach s Prevenarom 13 s frekvenciou veľmi časté (≥1/10). Znížená chuť do jedla a obmedzená pohyblivosť ramena sa nehlásili u dospelých v skúšaniach fázy 3 s APEXXNAR, preto je frekvencia neznáma.
Referencie: 1. Aktuálny súhrn charakteristických vlastností lieku Apexxnar. 2. Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination and chronic respiratory diseases. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:3457-3468. doi: 10.2147/COPD.S140378. 3. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D, Farkouh RA, Strutton DR, Pelton SI. Rates of pneumococcal disease in adults with chronic medical conditions. Open Forum Infect Dis. 2014 May 27;1(1):ofu024. doi: 10.1093/ofid/ofu024.
Klinický program Ako APEXXNAR funguje?

Konjugované vakcíny, ako je APEXXNAR, sú vyvinuté tak, aby zaistili  dlhodobú ochranu.1,2

Zistite akoLoading
Profily pacientov

Pozrite si, prečo sú niektoré osoby vystavené zvýšenému riziku pneumokokových ochorení.3

Zoznámte sa s rizikovými skupinami osôb
Loading
Dátum vypracovania: marec 2024, PP-PNR-SVK-0077

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: November 2023
PP-UNP-SVK-0057

PP-UNP-SVK-0057
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​