Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

  Naše produkty

  Naše produkty

  ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

  Terapeutické oblasti

  Materiály & Mediálne centrum

  Kontakt

  Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

  PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

  Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

  Prihlásiť sa

  RegistrovaťÚčetOdhlásiť

  © 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

  Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

   

  Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

  Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

   

  Dátum prípravy: November 2023
  PP-UNP-SVK-0057

  PP-UNP-SVK-0057
  Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

  Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

  Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


  Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

  Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

  PP-UNP-SVK-0024

  Áno Nie
  Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

  Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

  Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
  You are now leaving PfizerPro
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

  Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
  business which it has provided or reviewed.

  PP-PFE-GBR-3859. November 2021
  ​​​​​​​