Skip directly to content

Treatment checklist

Kontrolný zoznam liečby INFLECTRA®

Čo treba brať do úvahy pred nasadením lieku INFLECTRA®?

 • Aktívne sledovať pacientov kvôli infekcii4
  • ​Skríning na latentnú/aktívnu tuberkulózu a hepatitídu B
 • Odporúčať pacientom, aby si dohodli stomatologickú kontrolu4
  • Je potrebné zistiť, či nie je potrebné nejaký zub vytiahnuť alebo urobiť ošetrenie koreňových kanálov

 

 

(HERE SHOULD BE LINK TO DOCUMENT!!!)

 • Podávanie určitých vakcín4
  • napr. očkovacích látok proti chrípke, pneumokokom a prípadne ovčím kiahňam 
 • Vykonať vyšetrenie krvi4
 • Monitorovať:4
  • výsledky vyšetrení krvi (napr. hemoglobín, hematokrit, počet bielych krviniek, ALT, ALP, CRP)
  • celkový stav pacientov (napríklad príznaky bakteriálnych alebo vírusových infekcií, horúčka, vredy alebo hnisavý výtok z fistúl)

 

V prípadoch aktívnych bakteriálnych alebo vírusových infekcií alebo neošetrených abscesov: sa INFLECTRA® NESMIE podávať4

Čo by ste mali zvážiť alebo monitorovať počas liečby liekom INFLECTRA®?

 

 • Zvážte dlhý polčas infliximabu pri plánovaní určitých očkovaní alebo chirurgických zákrokov4
  • Dôkladne sledovať pacientov, ktorí potrebujú operáciu kvôli infekcii
 • Vyhnite sa súbežnému podávaniu lieku INFLECTRA® so živými očkovacími látkami4
  • Vyhnite sa tiež podávaniu živých vakcín novorodencom vo veku <= 6 mesiacov, ktorí boli intrauterinne vystavení pôsobeniu infliximabu

 

PREHĽAD OSOBITNÝCH UPOZORNENÍ A BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ NA POUŽITIE

(HERE SHOULD BE LINK TO SMPC!!!)

ALP – alkalická fosfatáza; AST – aspartát aminotransferáza; CRP – C-reaktívny proteín.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. INFLECTRA Summary of Product Characteristics