Skip directly to content

Study 3.4 - part 2

Štúdia 3.4 bola randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy 3 s paralelnou skupinou na preukázanie non-inferiority účinnosti a na hodnotenie bezpečnosti lieku INFLECTRA®/CT-P13* (infliximab) v porovnaní s Remicade™ u pacientov s aktívnou CD4,5

Study design6-8

#page/39f62633-1f58-4049-9953-ab0c22b98d92

Podľa Kim YH, et al. UEGW 2017, Kim YH, et al. ECCO 2017, and Kim et al. AOCC 2017.

#page/39f62633-1f58-4049-9953-ab0c22b98d92

*CT-P13 sa predáva pod rôznymi obchodnými názvami vrátane INFLECTRA® a REMSIMA™.
Remicade™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti MSD.

CD – Crohnova choroba; CDAI – index aktivity Crohnovej choroby.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. ClinicalTrials.gov. NCT02096861. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02096861?term=CT-P13&rank=1. Accessed August 2017. 5. Kim YH, et al. Abstract LB04, UEGW 2017. 6. Kim YH, et al. Abstract DOP061, ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1. 7. Kim YH, et al. Abstract 101, AOCC 2017.