Skip directly to content

Homepage

Novinky

9 máj 2017 -

Najnovšie publikovaná analýza klinických štúdií sa zamerala na porovnanie liečebnej odpovede na pregabalín u pacientov s neuropatickou bolesťou po

10 máj 2017 -

Periférna neuropatia je bežným, ale veľmi nepríjemným nežiaducim účinkom chemoterapie, predovšetkým vinca-alkaloidov, taxánov a liečiv pôsobiacich na

24 máj 2016 -

Práca gréckych autorov porovnávala pregabalín a gabapentín v liečbe periférnej neuropatickej bolesti z hľadiska nákladovej efektivity.