Skip directly to content

Real-world evidence in IBD - part 2

INFLECTRA®/CT-P13* (infliximab): dôkazy z reálnej praxe

Údaje z reálnej praxe: Česká republika

Všetky publikované štúdie, správy a abstraktné štúdie hodnotiace CT-P13 v liečbe IBD identifikované do apríla 2017. *†

#page/39f62633-1f58-4049-9953-ab0c22b98d92

*Nie všetky štúdie hodnotili účinnosť a/alebo bezpečnosť CT-P13.
†Väčšina štúdií bola buď retrospektívna alebo prospektívna/pozorovacia a vo väčšine prípadov sa výsledky CT-P13 porovnávali s východiskovými parametrami alebo s predchádzajúcimi výsledkami Remicade™.

CD – Crohnova choroba; CDAI – index aktivity Crohnovej choroby; Systém MSS – Mayo; UC – ulceratívna kolitída

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. Keil R, et al. Scand J Gastroenterol 2016;51:1062-68. 5. Abstracts of ECCO 2016. J Crohns Colitis 2016;10/Supp 1 [Bortlik M, et al. P495. Kolar M, et al. DOP032.] 6. Abstracts of ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1 [Kolar M, et al. P532.]