Skip directly to content

Real-world evidence in IBD

INFLECTRA®/CT-P13* (infliximab): dôkazy z reálnej praxe

Množstvo údajov z reálnej praxe podporuje dôveru v CT-P134-15

Všetky publikované štúdie, správy a abstraktné štúdie hodnotiace CT-P13 v liečbe IBD identifikované do apríla 2017. †‡

#page/39f62633-1f58-4049-9953-ab0c22b98d92

Pozrite si údaje z reálnej praxe vo svojej krajine

*CT-P13 sa predáva pod rôznymi obchodnými názvami vrátane INFLECTRA® a REMSIMA™.
†Nie všetky štúdie hodnotili účinnosť a/alebo bezpečnosť CT-P13.
‡Väčšina štúdií bola buď retrospektívna, alebo prospektívna/pozorovacia a vo väčšine prípadov sa výsledky CT-P13 porovnávali s východiskovými parametrami alebo s predchádzajúcimi výsledkami Remicade™.

IBD – zápalové ochorenie čriev.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. Fiorino G, et al. Inflamm Bowel Dis 2017;23:233-43. 5. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 6. Abstracts of ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1 [Alfonso J, et al. P248. Ametzazurra A, et al. P503. Choe YH, et al. P487. Choe YH, et al. P500. Curdia Goncalves T, et al. P472. Eberl A, et al. P639. Fiorino G, et al. P605. Fiorino G, et al. P633. Gompertz M, et al. P679. Gonzalez A, et al. P508. Guerrero Puente LN, et al. P545. Han S, et al. P582. Huoponen S, et al. P685. Juan G, et al. P632. Kang B, et al. P542. Kaniewska M, et al. P425. Kolar M, et al. P532. Lovasz BD, et al. P592. Molnar T, et al. P675. Mortier K, et al. P333. Nugent S, et al. P430. Plevris N, et al. P586. Rodriguez Glez GE, et al. P629. Sladek M, et al. P661. Smits L, et al. P663. Soret PA, et al. P471. Strik A, et al. P665. St. Clair Jones A, et al. P527.] 7. Abstracts of ECCO 2016. J Crohns Colitis 2016;10/Supp 1 [Bortlik M, et al. P495. Carvalho L, et al. P327; Diaz Hernández L, et al. P449. Guerra Veloz MF, et al. P452; Guerra Veloz MF, et al. P600; Hamanaka S, et al. P329. Kaniewska M, Rydzewska G. P645. Kolar M, et al. DOP032. Muhammed R, et al. P382. Sieczkowska J, et al. P530. Turk N, et al. P577. Zagorowicz E, et al. P513.] 8. Abstracts of BSG 2016. Gut 2016;7/Supp 1 [Ala K, et al. PTU-059; Bennett KJ, et al. PWE-017; Chung L, et al. OC-038; Rahmany S, et al. PTU-073.] 9. Farkas K, et al. J Crohns Colitis 2016;10:1273-78. 10. Hlavaty T, et al. Gastroenterol Hepatol 2016;70:27-32. 11. Jahnsen J, et al. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2015;9(S1):S45-52. 12. Keil R, et al. Scand J Gastroenterol 2016;51:1062-68. 13. UK inflammatory bowel disease (IBD) programme steering group. Royal College of Physicians, UK. IBD Biological Therapy Audit 2016. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-clinical-audit-bio.... Accessed April 2017. 14. Razanskaite V, et al. J Crohns Colitis 2017 Jan 27 epub. 15. Smits LJ, et al. J Crohns Colitis 2016;10:1287-93.