Skip directly to content

Webová stránka Eliquis

Radi by sme Vás informovali, že sme sprístupnili webovú stránku www.tromboprofylaxia.sk, ktorá je určená odbornej verejnosti.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE SEM

Stránka obsahuje užitočné informácie o lieku ELIQUIS® (apixaban), ktorý je v EÚ schválený na prevenciu venózneho tromboembolizmu (VTE) u dospelých, ktorí podstúpili efektívnu totálnu náhradu bedrového alebo kolenného kĺbu, na prevenciu cievnej mozgovej príhody a systémovej embólie u dospelých pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení (NVAF) s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi a na liečbu HŽT* a PE** a prevenciu recidivujúcej HŽT a PE u dospelých.1

hlbokej žilovej trombózy
**pľúcnej embólie

 

 

 

PP-ELI-SVK-0057
Schválené: MAR 2019

Referencie: 

Literatúra: 1. ELIQUIS® Súhrn charakteristických vlastností lieku, August 2018