Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

ATTRATTR-CMNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika Podpora a zdrojePodpora a zdrojeMateriály O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika

Menu

Close

Zvýšte podozrenie na ATTR-CM hlavne pri týchto klinických príznakoch1Nasledujúce klinické príznaky, najmä ak sa vyskytujú spoločne, môžu byť dôvodom pre podozrenie na ATTR-CM a naznačiť potrebu ďalšieho vyšetrenia.1,11
 • Srdcové zlyhávanie u pacientov starších ako 65 rokov veku1,11
 • Aortálna stenóza1,3
 • Arytmie srdca1
V rámci retrospektívnej štúdie u 382 pacientov s diagnózou ATTR-CM,
69% z nich (265 pacientov) malo fibriláciu predsiení.5
 • EKG: Nepomer medzi QRS voltážou a hrúbkou steny ľavej komory1
 • Echo: Hrúbka steny ľavej komory ≥12 mm11
Viac o kardiálnych príznakoch
 • Pri ATTR-CM je diastolická funkcia narušená v dôsledku depozície amyloidových fibríl v myokarde, čo má za následok zhrubnutie a nepružnosť komôr, a tým spôsobené zníženie systolického objemu. Až v neskorších štádiách ATTR-CM nastáva pokles ejekčnej frakcie.6,7
 • Prevalencia medzi staršími pacientami s HFpEF 
  • U ~10% pacientov s HFpEF odoslaných na špecializované vyšetrenie bola endomyokardiálnou biopsiou potvrdená diagnóza ATTR-CM.8*  
  • U ~13% hospitalizovaných pacientov s HFpEF, u ktorých bolo preukázané zhrubnutie steny ľavej komory, bola scintigrafiou potvrdená ATTRwt-CM.2†  
  • U pacientov, ktorí podstúpili transkatétrovú implantáciu aortálnej chlopne (TAVI) z dôvodu závažnej aortálnej stenózy s kalcifikáciou, bola celková prevalencia ATTR-CM 16% a 22% u mužov.3 

Zníženie longitudinálnej kontraktility a tzv. obraz "apical sparing" by mali byť dôvodom na podozrenie na ATTR-CM.7,9

Ilustratívny obrázok

Prospektívna analýza 108 pacientov (61% žien, vek 57-74 rokov) kontrolovaných na klinike HFpEF Johns Hopkins University, ktorí podstúpili endomyokardiálnu biopsiu na posúdenie histopatológie tkaniva myokardu. Približne u 10% bola potvrdená ATTR-CM.Prospektívna, prierezová štúdia realizovaná vo Fakultnej univerzitnej nemocnici v Madride s cieľom stanoviť prevalenciu ATTRwt-CM medzi staršími pacientami hospitalizovanými pre HFpEF. 120 pacientov vo veku ≥60 rokov (59% ženy, priemerný vek 82 ± 8 rokov) hospitalizovaných pre HFpEF s ejekčnou frakciou ĽK ≥50% a hypertrofiou ĽK ≥12 mm. Pre potvrdenie diagnózy ATTR-CM bola použitá scintigrafia, ATTRwt-CM bola potvrdená u 13% (13,3%; 95% CI: 7,2-19,5) pacientov.2
 • Syndróm karpálneho tunela1
 • Lumbálna spinálna stenóza1
 • Dysfunkcia periférneho a autonómneho nervového systému1
 • Ruptúra šľachy bicepsu1
V 2 štúdiách u pacientov s ATTRwt-CM,
46%-55% malo syndróm karpálneho tunela.10,12
Viac o extrakardiálnych príznakoch

Obojstranný syndróm karpálneho tunela a lumbálna spinálna stenóza

 • Často sa objavujú pri ATTR-CM ako následok depozície amyloidu v týchto oblastiach; lumbálna spinálna stenóza sa vyskytuje najmä pri ATTRwt-CM.12,13
 • Obojstranný syndróm karpálneho tunela a lumbálna spinálna stenóza sú známymi klinickými prediktormi ATTR-CM a môžu predchádzať príznakom srdcového zlyhávania aj niekoľko rokov.1,12,14 
 • U 10,2% pacientov, ktorí podstúpili operáciu karpálneho tunela, boli zistené depozity amyloidu.15

Ruptúra šľachy bicepsu

 • U 33% pacientov s ATTRwt-CM bola pozorovaná ruptúra šľachy bicepsu, u 95% pacientov sa vyskytla na dominantnej hornej končatine a u 24% pacientov obojstranne.16

Artroplastika bedrového / kolenného kĺbu

 • V štúdii s 313 pacientami (172 pacientov s ATTR-CM) bola artroplastika bedrového / kolenného kĺbu častejšia ako v bežnej populácii a bola vykonaná v priemere o 7,2 roka skôr ako bola stanovená diagnóza ATTR-CM.17

Dysfunkcia nervového systému

 • Dysfunkcie nervového systému zahŕňajú polyneuropatiu a autonómne dysfunkcie ako sú gastrointestinálne ťažkosti alebo nevysvetliteľný úbytok hmotnosti.18 
 • Gastrointestinálne ťažkosti spôsobené autonómnou dysfunkciou zahŕňajú chronické hnačky, zápchu alebo oboje.18 
 • Ďalším príznakom, ktorý sa môže vyskytnúť v súvislosti s ATTR-CM, je ortostatická hypotenzia vyvolaná autonómnou dysfunkciou.18
Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) 

Pracovná skupina ESC odporúča skríning pre ATTR-CM, ak je hrúbka steny ľavej komory ≥ 12 mm a je prítomný ≥ 1 klinický príznak.11

Zoznam varovných príznakov ATTR-CM ATTR-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; EKG: elektrokardiograf; Echo: echokardiografické vyšetrenie; ATTRv-CM: hereditárna transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; HFpEF: srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou; ĽK: ľavá komora; QRS: Q vlna, R vlna, S vlna; ATTRwt-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia divokého typu. SPC VyndaqelLoading
Referencie:Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.01 010Gonzalez-Lopez E, Gallego-Delgado M, Guzzo-Merello G, et al. Wild-type transthyretin amyloidosis as a cause of heart failure with preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2015;36(38):2585-2594. doi:10.1093/eurheartj/ehv338Castano A, Drachman BM, Judge D, Maurer MS. Natural history and therapy of TTR-cardiac amyloidosis: emerging disease-modifying therapies from organ transplantation to stabilizer and silencer drugs. Heart Fail Rev. 2015;20(2):163-178. doi:10.1007/s10741-014-9462-7Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation. 2012;126(10):1286-1300. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.111.078915Donnellan E, Wazni OM, Hanna M, et al. Atrial fibrillation in transthyretin cardiac amyloidosis: predictors, prevalence, and efficacy of rhythm control strategies. JACC Clin Electrophysiol. 2020;6(9):1118-1127. doi:10.1016/j.jacep.2020.04.019Borlaug BA, Paulus WJ. Heart failure with preserved ejection fraction: pathophysiology, diagnosis, and treatment. Eur Heart J. 2011;32(6):670-679. doi:10.1093/eurheartj/ehq426Siddiqi OK, Ruberg FL. Cardiac amyloidosis: an update on pathophysiology, diagnosis, and treatment. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(1):10-21. doi:10.1016/j.tcm.2017.07.004 Hahn VS, Yanek LR, Vaishnav J, et al. Endomyocardial biopsy characterization of heart failure with preserved ejection fraction and prevalence of cardiac amyloidosis. JACC Heart Fail. 2020;8(9):712-724. doi:10.1016/j.jchf.2020.04.007Narotsky DL, Castaño A, Weinsaft JW, Bokhari S, Maurer MS. Wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: novel insights from advanced imaging. Can J Cardiol. 2016;32(9):1166.e1-1166.e10. doi:10.1016/j.cjca.2016.05.008Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure resulting from age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018852Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526. doi:10.1002/ejhf.2140Nakagawa M, Sekijima Y, Yazaki M, et al. Carpal tunnel syndrome: a common initial symptom of systemic wild-type ATTR (ATTRwt) amyloidosis. Amyloid. 2016;23(1):58-63. doi:10.3109/13506129.2015.1135792 Westermark P, Westermark GT, Suhr OB, Berg S. Transthyretin-derived amyloidosis: probably a common cause of lumbar spinal stenosis. Ups J Med Sci. 2014;119(3):223-228. doi:10.3109/03009734.2014.895786 Papoutsidakis N, Miller EJ, Rodonski A, Jacoby D. Time course of common clinical manifestations in patients with transthyretin cardiac amyloidosis: delay from symptom onset to diagnosis. J Card Fail. 2018;24(2):131-133. doi:10.1016/ j.cardfail.2017.12.005Sperry BW, Reyes BA, lkram A, et al. Tenosynovial and cardiac amyloidosis in patients undergoing carpal tunnel release. J Am Coll Cardiol. 2018;72(17):2040-2050. doi:10.1016/j.jacc.2018.07.092Geller HI, Singh A, Alexander KM, Mirto TM, Falk RH. Association between ruptured distal biceps tendon and wild-type transthyretin cardiac amyloidosis. JAMA. 2017;318(10):962-963. doi:10.1001/jama.2017.9236Rubin J, Alvarez J, Teruya S, et al. Hip and knee arthroplasty are common among patients with transthyretin cardiac amyloidosis, occurring years before cardiac amyloid diagnosis: can we identify affected patients earlier? Amyloid. 2017;24(4):226-230. doi:10.1080/13506129.2017.1375908Coelho T, Maurer MS, Suhr OB. THAOS - The Transthyretin Amyloidosis Outcomes Survey: initial report on clinical manifestations in patients with hereditary and wild-type transthyretin amyloidosis. Curr Med Res Opin. 2013;29(1):63-76. doi:10.1185/03007995.2012.754348
ATTR-CM
Dátum prípravy: Jún 2023, PP-VYN-SVK-0084

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​