Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

ATTRATTR-CMNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika Podpora a zdrojePodpora a zdrojeMateriály O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika

Menu

Close

Pri podozrení na ATTR-CM je možné
 
diagnózu stanoviť neinvazívne pomocou nukleárnej scintigrafie
v kombinácii s vyšetrením
na vylúčenie AL amyloidózy1,2
Diagnostický algoritmus Vyšetrenie nukleárnou scintigrafiou

Nukleárna scintigrafia skeletu sa vyznačuje unikátnym zobrazením myokardu postihnutého amyloidózou3   

  • V štúdiách porovnávajúcich scintigrafiu a endomyokardiálnu biopsiu (EMB) bolo zistené, že vyšetrovacie látky vykazujú aviditu k depozitom ATTR, kým avidita k depozitom AL amyloidu je minimálna alebo úplne chýba.3
  • Nukleárna scintigrafia môže pomôcť identifikovať depozity vznikajúce pri ATTR už v počiatočnom štádiu ochorenia.3
  • Mechanizmus rozdielneho vychytávania pri ATTR a AL srdcovej amyloidóze nie je známy, ale predpokladá sa, že prednostné vychytávanie pri ATTR môže súvisieť s vyšším obsahom vápnika.3

Senzitivita a špecificita nukleárnej scintigrafie v diagnostike ATTR-CM3   

  • Multicentrická medzinárodná štúdia, hodnotiaca použitie scintigrafie v diagnostike amyloidu v špecializovaných centrách pre amyloidózu, preukázala 100% špecificitu pre ATTR-CM pri vizuálnom hodnotení stupňa 2 alebo 3 v kombinácii s vyšetreniami na vylúčenie AL amyloidózy.1
Endomyokardiálna biopsia - invazívna metóda diagnostiky ATTR-CM4

Tkanivo myokardu zafarbené Kongo červeňou pri použití svetelnej mikroskopie
a jablkovo-zelený dvojlom na snímke z polarizačného mikroskopu.
1

Amyloidové depozity zafarbené pozitívne Kongo červeňou na vzorke z endomyokardiálnej biopsie
Pre určenie typu amyloidu je potrebné urobiť imunohistochemické testy alebo použiť hmotnostnú spektrometriu.

Ilustratívny obrázok

Jablkovo-zelený dvojlom na vzorke z endomyokardiálnej biopsie

Riziko komplikácií, potreba špecializovaných centier a odborných skúseností prispievajú k oneskoreniu diagnostiky.1,4 

Ilustratívny obrázok

Genetické testovanie - využitie v diagnostike ATTR-CM

Pomáha určiť, či ide o hereditárne ochorenie ako následok mutácie v TTR géne alebo o ATTR-CM divokého typu.5

Po potvrdení ATTR-CM sa odporúča genetické poradenstvo a genetické sekvenovanie.5

AL: amyloidové fibrily z ľahkých reťazcov imunoglobulínov; ATTR: transtyretínová amyloidóza; ATTR-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; TTR: transtyretín.
Nukleárna scintigrafia, endomyokardiálna biopsia a genetické testovanie  prispievajú k včasnému stanoveniu diagnózy ATTR-CM.3,5
SPC VyndaqelLoading
Pokračovať na: Diagnostika ATTR-CM 
Referencie:Gillmore JD, Maurer MS, Falk RH, et al. Nonbiopsy diagnosis of cardiac transthyretin amyloidosis. Circulation. 2016;133(24):2404-2412.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021612
Bokhari S, Castano A, Pozniakoff T, Deslisle S, Latif F, Maurer MS. 99mTc-pyrophosphate scintigraphy for differentiating light-chain cardiac amyloidosis from the transthyretin-related familial and senile cardiac amyloidosis. Circ Cardiovasc Imaging. 2013;6(2):195-201. doi:10.1161/CIRCIMAGING.112.000132Dorbala S, Ando Y, Bokhari S, et al. ASNC/AHA/ASE/EANM/HFSA/ISA/SCMR/SNMMI expert consensus recommendations for multimodality imaging in cardiac amyloidosis: part 1 of 2—evidence base and standardized methods of imaging. J Nucl Cardiol. 2019;26(6):2065-2123. doi:10.1007/s12350-019-01760-6. Addendum: J Nucl Cardiol. Published on line July 1, 2021. doi:10.1007/s12350-020-02455-z Narotsky DL, Castano A, Weinsaft JW, Bokhari S, Maurer MS. Wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: novel insights from advanced imaging. Can J Cardiol. 2016;32(9):1166.e1-1166.e10. doi:10.1016!J.cjca.2016.05.008 Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024438
ATTR-CM
Dátum prípravy: Jún 2023, PP-VYN-SVK-0085

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​