Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

ATTRATTR-CMNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika Podpora a zdrojePodpora a zdrojeMateriály O ATTR-PNNaliehavosť Podozrenie Odhalenie Diagnostika

Menu

Close

Včasné stanovenie diagnózy a liečba ATTR-CM sú zásadné pre predĺženie života1ATTR-CM je život ohrozujúce, progresívne, infiltratívne ochorenie spôsobené depozíciou TTR amyloidových fibríl v myokarde a často je prehliadanou príčinou srdcového zlyhávania2,3

Prognóza sa rapídne zhoršuje s pokračujúcim ukladaním amyloidu a následnou prehlbujúcou sa dysfunkciou myokardu, čím sa významne znižuje kvalita života.2,4

Na včasnej diagnóze a liečbe záleží

Normálne, zdravé srdce vs. srdce poškodené amyloidom

Zdravé srdceIlustratívny obrázok Srdce s TTR amyloidózouIlustratívny obrázokPo stanovení diagnózy ATTR-CM je medián prežívania ~2 až 3,5 roka u neliečených pacientov4 
Bolo zistené, že stanovenie správnej diagnózy ATTR-CM je oneskorené
v priemere o:

6.1 years for wild-type5
5.7 years for hereditary5

Včasná diagnóza a liečba ATTR-CM sú prediktorom predĺženia priemernej dĺžky života o 5,46 roka pre divoký typ a 7,76 roka pre hereditárnu formu v porovnaní s neskorým stanovením diagnózy.6
Z klinického hľadiska je dôležité rozlišovať medzi ATTR a AL amyloidózou7

Napriek tomu, že existuje viac ako 30 proteínov spôsobujúcich amyloidózy, 98% v súčasnosti diagnostikovaných srdcových amyloidóz je spôsobených fibrilami zloženými z ľahkých reťazcov imunoglobulínu (AL) alebo transtyretínu (ATTR).8

AL: amyloidové fibrily z ľahkých reťazcov imunoglobulínov; ATTR: transtyretínová amyloidóza; ATTR-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; ATTRv-CM: hereditárna transtyretínová amyloidová kardiomyopatia; ATTRwt-CM: transtyretínová amyloidová kardiomyopatia divokého typu; TTR: transtyretín.SPC VyndaqelLoading
LoadingPokračovať na: Podozrenie na ATTR-CMLoadingLoading
Referencie:Elliott P, Drachman BM, Gottlieb SS, et al. Long-term survival with tafamidis in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;153e008193:1-8.Witteles RM, Bokhari S, Damy T, et al. Screening for transthyretin amyloid cardiomyopathy in everyday practice. JACC Heart Fail. 2019;7(8):709-716. doi:10.1016/j.jchf.2019.04.010Maurer MS, Hanna M, Grogan M, et al. Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol. 2016;68(2):161-172. doi:10.1016/j.jacc.2016.03.596Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024438Rozenbaum MH, Large S, Bhambri R, et al. Impact of delayed diagnosis and misdiagnosis for patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy (ATTR-CM): a targeted literature review. Cardiol Ther. 2021;10(1):141-159. doi:10.1007/s40119-021-00219-56Rozenbaum MH, Large S, Bhambri R, et al. Estimating the health benefits of timely diagnosis and treatment of transthyretin amyloid cardiomyopathy. J Comp Eff Res. 2021;10(11):927-938. doi:10.2217/cer-2021-00711Rapezzi C, Merlini G, Quarta CC, et al. Systemic cardiac amyloidoses: disease profiles and clinical courses of the 3 main types. Circulation. 2009;120(13):1203-1212. doi 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.843334Garcia-Pavia P, Rapezzi C, Adler Y, et al. Diagnosis and treatment of cardiac amyloidosis. A position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardia! Diseases. Eur J Heart Fail. 2021;23(4):512-526. doi:10.1002/ejhf.2140 Benson MD, Buxbaum JN, Eisenberg DS, et al. Amyloid nomenclature 2018: recommendations by the lnternabonal Society of Amyloidosis (ISA) nomenclature committee. Amyloid. 2018;25(4):215-219. doi:10.1080/13506129.2018.1549825
ATTR-CM
Dátum prípravy: Jún 2023, PP-VYN-SVK-0083

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​