Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

ÚvodÚvodMechanism Of Action (MOA) Patient Profiles

Účinnosť

ÚčinnosťRecommended dosing schedule Recommended dose modifications Dosing and application FAQ

Bezpečnosť

BezpečnosťClinical Efficacy Efficacy Endpoints Safety Profile Patient Reported Outcomes Monitoring

Dávkovanie

DávkovanieClinical Trial Summary  Real-world study designs Real-world study patient characteristics Real-world effectiveness

Portfólio

Support & Resources Patient support program/tools Events Materials Videos
Header of this CTA card goes hereTeraz majú deti s GHD 2 možnosti frekvencie podávania rastového hormónu.1,2 Spoločnosť Pfizer už desaťročia pomáha zlepšovať život detí s poruchami rastu.Rastová rýchlosť u predtým neliečených prepubertálnych detí s GHD, ktoré dostávali somatrogon 1x týždenne, bola v 12 mesiacov trvajúcej, multicentrickej, randomizovanej, otvorenej, aktívne kontrolovanej štúdii fázy III porovnateľná s rastovou rýchlosťou u detí dostávajúcich somatropín 1x denne.3

Viac ako 5 rokov sledovania detí s GHD v štúdii fázy II a v jej otvorenom predĺžení.4

NGENLA

1x týždenne podávaný rastový hormón s viac ako 5 ročnými údajmi zo štúdie fázy II a jej otvoreného predĺženia.4

Prejsť na údaje o bezpečnosti liečby

GENOTROPIN

Spoľahlivý, 1x denne podávaný rastový hormón so širokým spektrom terapeutických indikácií pri poruchách rastu.2

Zistiť viac o lieku GENOTROPIN

NGENLA je indikovaná na liečbu detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou RH.1

Zistite viac o Účinnosti a Dávkovaní lieku NGENLA.

GHD: growth hormone deficiency = nedostatočná sekrécia rastového hormónu, RH: rastový hormón

Referencie:Súhrn charakteristických vlastností lieku NgenlaSúhrn charakteristických vlastností lieku GenotropinDeal Ch et al, Efficacy and Safety of Weekly Somatrogon vs Daily Somatropin in Children With Growth Hormone Deficiency: A Phase 3 Study, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2022, 107, e2717-e2728.Zadik Z et al, An open-label extension of a phase 2 dose-finding study of once-weekly somatrogon vs. once-daily Genotropin in children with short stature due to growth hormone deficiency: results following 5 years of treatment, J Pediatr Endocrinol Metab, 2023, https://doi.org/10.1515/jpem-2022-0359, published online February 3, 2023.
Dátum prípravy: Apríl 2023, PP-NGE-SVK-0019

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​