Stránka je určená výhradne pre zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike

Search

Menu

Close

Prihlásiť saOdhlásiť sa

Naše produkty

Naše produkty

See the global brands that have PfizerPro content ready for cloning to your local market. You can see the full list of available global brands here

ApexxnarGenotropinIbranceNgenlaVyduraVyndaqel

Terapeutické oblasti

Materiály & Mediálne centrum

Kontakt

Menu

Close

ÚvodÚvodMechanism Of Action (MOA) Patient Profiles

Účinnosť

ÚčinnosťRecommended dosing schedule Recommended dose modifications Dosing and application FAQ

Bezpečnosť

BezpečnosťClinical Efficacy Efficacy Endpoints Safety Profile Patient Reported Outcomes Monitoring

Dávkovanie

DávkovanieClinical Trial Summary  Real-world study designs Real-world study patient characteristics Real-world effectiveness

Portfólio

Support & Resources Patient support program/tools Events Materials Videos
Pohodlné podávanie injekcií 1x týždenne.1Viacdávkové, jednorazové, naplnené pero pripravené na okamžité použitie.1 Kroky ohľadom dávkovania a podávania pozri nižšie.Dávkovanie1
 • Odporúčaná dávka je 0,66 mg/kg telesnej hmotnosti podaná 1x týždenne subkutánnou injekciou.
 • Nie je možné uviesť žiadne odporúčania na dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene, Ngenla sa u týchto pacientov neštudovala. 
Podávanie1Detailný návod na použitie tu.
 • Ngenla sa má podávať 1x týždenne, v rovnaký deň každý týždeň, kedykoľvek počas dňa. 
 • V prípade potreby sa môže deň podania týždennej dávky zmeniť, pokiaľ medzi  dvomi dávkami uplynú aspoň 3 dni (> 72 hodín).
 • Ngenla sa má podávať injekčne do brucha, stehien, sedacieho svalu alebo hornej časti ramien. Pri každom podaní sa má meniť miesto podania injekcie.
 • Ak je na podanie celej dávky potrebná viac ako jedna injekcia, každá injekcia sa musí podať do iného miesta.
Príprava na podanie injekcie
 • Umyte a utrite si ruky.
 • Pero môžete použiť ihneď po vybraní z chladničky. Aby bolo podanie injekcie príjemnejšie, ponechajte pero pri izbovej teplote 30 minút.
Výber a očistenie miesta podania injekcie
 • Injekcia sa môže podať do brucha, stehien, sedacieho svalu alebo hornej časti ramien.
 • Každá injekcia sa musí podať vždy na iné miesto.
 • Injekciu nepodávajte do kostnatých oblastí, do oblastí, kde sa nachádzajú modriny, do oblastí, ktoré sú začervenané, boľavé alebo stuhnuté a do oblastí, kde sa nachádzajú  jazvy alebo kožné ochorenia.
 • Miesto podania injekcie očistite alkoholovým tampónom a nechajte vyschnúť. Po očistení sa miesta podania injekcie už nedotýkajte.
Príprava injekcie
 • Zložte vrchnák pera, ponechajte si ho, budete ho potrebovať neskôr.
 • Skontrolujte, či je liek číry a bezfarebný až jemne svetložltý a či neobsahuje vločky alebo častice.
 • Vyberte novú ihlu a stiahnite ochrannú fóliu. Pre každú injekciu nasaďte novú ihlu.
 • Zložte vonkajší kryt ihly a určite ho uschovajte. Budete ho potrebovať neskôr na odstránenie ihly.
 • Zložte vnútorný kryt ihly a zahoďte ho do nádoby na ostré predmety.
Nastavenie predpísanej dávky
 • Otáčajte dávkovacím prstencom až kým nenastavíte svoju dávku. Dávkovací prstenec sa pri 60 mg pere Ngela zakaždým otočí o 0,5 mg a pri 24 mg pere Ngenla o 0,2 mg.
 • Skontrolujte dávkovacie okienko, aby ste sa uistili, že máte nastavenú správnu dávku lieku.
 • Ak je vaša dávka lieku viac ako 30 mg a používate 60 mg pero Ngenla alebo ak je vaša dávka lieku viac ako 12 mg a používate 24 mg pero Ngenla, budete potrebovať viac ako 1 injekciu. Pre každú injekciu použite novú ihlu.  
Injekčné podanie vašej dávky
 • Pero držte tak, aby ste mohli vidieť čísla v dávkovacom okienku.
 • Zapichnite ihlu priamo do kože.
 • Zatlačte injekčné tlačidlo až na doraz a až kým sa v dávkovacom okienku nezobrazí „0“. Držte zatlačené injekčné tlačidlo 10 sekúnd, potom injekčné tlačidlo pusťte a vyberte pero z miesta podania injekcie tak, že ihlu rovno vytiahnete.
Dokončenie
 • Opatrne nasaďte vonkajší kryt ihly späť na ihlu.
 • Odskrutkujte prekrytú ihlu z pera a odhoďte do nádoby na ostré predmety.
 • Ihly opakovane nepoužívajte.
 • Opätovne nasaďte vrchnák pera späť na pero.
Nastavenie prvého použitia nového pera
 • Otočte dávkovací prstenec na hodnotu 1,0 pre 60 mg pero Ngenla a na hodnotu 0,4 pre 24 mg pero Ngenla
 • Držte pero tak, aby ihla smerovala nahor. Jemne poklepte po držiaku zásobníka, aby všetky vzduchové bubliny vyplávali nahor.
 • Zatlačte injekčné tlačidlo až na doraz a až kým sa v dávkovacom okienku nezobrazí "0". Ak sa objaví tekutina na špičke ihly, pero je nastavené. Ak sa tekutina neobjavila, zopakujte kroky vyššie.
NGENLA je indikovaná na liečbu detí a dospievajúcich od 3 rokov s poruchou rastu zapríčinenou nedostatočnou sekréciou RH.1

Zistite viac o Účinnosti a Bezpečnosti lieku NGENLA.

RH: rastový hormón, GHD: growth hormone deficiency = nedostatočná sekrécia rastového hormónu

Literatúra:Súhrn charakteristických vlastností lieku Ngenla

Účinnosť porovnateľná s denne podávaným RH u detí s GHD pri výrazne nižšom počte injekcií...

Zistiť viac

Loading

Viac ako 5 rokov sledovania detí s GHD...

Zistiť viac

Loading
DÁVKOVANIE & SPÔSOB PODÁVANIA

Pohodlné podávanie 1x týždenne.2,6

Zistiť viac

Loading
Dátum prípravy: Apríl 2023, PP-NGE-SVK-0019

Potrebné informácie pre hlásenie podozrení na nežiaduce účinky nájdete tu.

PfizerPro ÚčetPfizerPro Account

Pre prístup k ďalším materiálom a informáciám o produktoch a vakcínach spoločnosti Pfizer 

Prihlásiť sa

RegistrovaťÚčetOdhlásiť

© 2022 Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Táto informácia je určená len pre lekárov a odbornú verejnosť v Slovenskej republike. Ak nie ste členom odbornej komunity a máte záujem o medicínske informácie a prístup pre laickú verejnosť, prosím navštívte www.pfizer.sk.

 

Vytvorené spoločnosťou PFIZER LUXEMBOURG SARL, Avenue J.F. Kennedy 51, L-1855 Luxemburg so sídlom prevádzky Pfizer Luxembourg SARL, o.z., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Po, vložke 1164/B, IČO: 35885696

Tu diskutované produkty môžu mať v rôznych krajinách rôzne označenie.

 

Dátum prípravy: December 2022
PP-UNP-SVK-0020

PP-UNP-SVK-0020
Vitajte na stránkach www.pfizer.sk

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym pracovníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym pracovníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik). Kliknutím na tlačidlo beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale zdravotníckym pracovníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť. Tieto riziká zahŕňajú najmä možnosť chybnej interpretácie uvedených informácií, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje Váš lekár v spolupráci s Vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Vyhlasujem, že som sa oboznámil/-a s definíciou zdravotníckeho pracovníka ÁNO / NIE


Potvrdzujem, že som si vedomý/-á rizík, ktorým by som sa vystavil/-a, ak by som nebol/-a zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE

Potvrdzujem, že som zdravotníckym pracovníkom ÁNO / NIE. Kliknite na “NIE” a budete presmerovaní na www.pfizer.sk.

PP-UNP-SVK-0024

Áno Nie
Teraz opúšťate webové stránky www.pfizerpro.sk

Spoločnosť Pfizer už naďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani funkčnosť internetových stránok iných subjektov. Prajete si pokračovať?

Dátum prípravy: December 2022, PP-UNP-SVK-0024
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​