Skip directly to content

NOR-SWITCH

NOR-SWITCH je prvá RCT štúdia, ktorá hodnotí účinok prechodu z Remicade™ na INFLECTRA®/CT-P13 (infliximab)2

Návrh štúdie NOR-SWITCH

Bez inferiority z hľadiska zhoršenia ochorenia2
U stabilných pacientov, ktorí prešli na CT-P13, nedošlo k žiadnemu rozdielu v zhoršení ochorenia vo všetkých indikáciách v porovnaní s tými, ktoré zostali na terapii Remicade™§2

Zhoršenie ochorenia v 52. týždni#2

Populácia nastavená na protokol.

#Primárny koncový ukazovateľ.

Podľa Jørgensen KK, et al. 2017.

Profil nežiaducich účinkov u stabilných pacientov, ktorí prešli z Remicade™ na CT-P13 bol podobný v porovnaní s tými, ktorí zostali na liečbe Remicade™2

Nežiaduce účinky vzniknuté počas liečby2

Bezpečnostná populácia.
Podľa Jørgensen KK, et al. 2017.

*Remicade je registrovaná ochranná známka spoločnosti MSD.

CT-P13 sa predáva pod inými obchodnými názvami vrátane INFLECTRA® a REMSIMA™ (Kern Pharma).

Na základe vopred stanovenej hranice 15 %. Štúdia nebola schopná preukázať non-inferioritu pri jednotlivých ochoreniach.

§V tejto štúdii sa skúmal iba jeden jednosmerný prechod z Remicade™ na CT-P13.
Štúdia NOR-SWITCH zahŕňala iba pacientov na Remicade™ a CT-P13; jej výsledky nepreukazujú, že by rovnaký výsledok mohli dosiahnuť iné lieky biologicky podobné infliximabu.

CI – Interval spoľahlivosti.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017.