Skip directly to content

INFLECTRA® dosing

Dávkovanie lieku INFLECTRA®

Dávkovanie lieku INFLECTRA® závisí na pacientovej chorobe, hmotnosti a stave4

Pri nasadení lieku INFLECTRA® sa prvé infúzie podávajú v týždňoch 0, 2 a 6 (indukčná fáza). Následne sa podávajú infúzie každých 8 (alebo 6) týždňov (udržiavacia liečba).4

PREHĽAD KOMPLETNÝCH POŽIADAVIEK NA DÁVKOVANIE PODĽA INDIKÁCIE NÁJDETE v SPC 

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. INFLECTRA Summary of Product Characteristics.