Skip directly to content

ECCO position on biosimilars

Stanovisko ECCO k používaniu biosimilárnych liekov na liečbu IBD

Aktualizované stanovisko ECCO podporuje používanie biosimilárneho infliximabu u vhodných pacientov s IBD4

„Prechod z originálneho lieku na biosimilárny liek je u pacientov s IBD akceptovateľný. Štúdie zamerané na takýto prechod môžu poskytnúť cenné dôkazy o bezpečnosti a účinnosti. Chýbajú však vedecké a klinické dôkazy týkajúce sa spätného prechodu, viacnásobného prechodu a skríženého prechodu medzi biologicky podobnými liekmi v liečbe pacientov s IBD“4

Získajte viac informácií o názoroch ECCO na biologicky podobné lieky v liečbe IBD

 

 

„Počiatočné pozorovacie údaje publikované o účinnosti a bezpečnosti CT-P13 v IBD vrátane údajov o imunogénnosti vykazujú profil, ktorý sa úplne prekrýva s originálnym liekom“4

„Zdravotnícki pracovníci majú povinnosť zabezpečiť, aby pacientovi boli poskytnuté všetky informácie s cieľom podporiť spoločné rozhodovanie, potvrdenie informovaného súhlasu s liečbou a výber pacientov založený na dôkazoch“4

ECCO tiež podporuje dôležitú úlohu zdravotníckych pracovníkov v poradenstve o biologicky podobných liekoch pre pacientov4

 

ECCO – Európska organizácia pre Crohnovu a kolitídu; IBD – zápalové ochorenie čriev.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. Danese S, et al. J Crohns Colitis 2017;11(1):26-34.