Skip directly to content

CT-P13 health economic evidence

INFLECTRA®/CT-P13* (infliximab): zdravotno-ekonomické údaje

CT-P13 ponúka potenciál úspory nákladov4-10

Impakt analýza potenciálneho použitia biologicky podobného infliximabu v priebehu 5 rokov11

Podľa Araujo FC, et al. 2016.

Potenciál úspory nákladov bol preukázaný viacerými analýzami z reálnej praxe používania CT-P134-10

*CT-P13 sa predáva pod rôznymi obchodnými názvami vrátane INFLECTRA® a REMSIMA™ (Kern Pharma).
†Za predpokladu 20 – 30 % zľavy v porovnaní s cenou originálneho lieku za 1 – 5 rokov.
‡Väčšina štúdií bola buď retrospektívna, alebo prospektívna/pozorovacia a vo väčšine prípadov sa výsledky CT-P13 porovnávali s východiskovými parametrami alebo s predchádzajúcimi výsledkami Remicade.

CD – Crohnova choroba; IBD – zápalová choroba čriev; UC – ulceratívna kolitída.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. Han S, et al. Abstract P582, ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1. 5. Diaz Hernandez, et al. Abstract P449, ECCO 2016. J Crohns Colitis 2016;10/Supp 1. 6. Rodriguez Glez GE, et al. Abstract P629, ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1. 7. Ala K, et al. Abstract PTU-059, BSG 2016. Gut 2016;7/Supp 1. 8. Razanskaite V, et al. J Crohns Colitis 2017 Jan 27 epub. 9. St. Clair Jones A, et al. Abstract P527, ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1. 10. Muhammed R, et al. Abstract P382, ECCO 2016. J Crohns Colitis 2016;10/Supp 1. 11. Araujo FC, et al. Curr Rheumatol Rep 2016;18:50.