Skip directly to content

Clinical trial evidence in IBD

INFLECTRA®/CT-P13 * (infliximab): dôkazy z klinických štúdií s IBD

Použitie CT-P13 pri liečbe CD a UC podporuje rýchlo sa rozširujúci súbor klinických dôkazov a skúseností4-17

Všetky publikované štúdie, správy a abstraktné štúdie hodnotiace CT-P13 v liečbe IBD identifikované do apríla 2017.

**Niektoré prípady z reálnej praxe nepreukázali porovnateľné výsledky pri prechode z originálneho lieku na biologicky podobný liek.

Získajte informácie o dvoch našich dôležitých klinických štúdiách.

Štúdia 3.4
NOR-SWITCH

*CT-P13 sa predáva pod rôznymi obchodnými názvami vrátane INFLECTRA® a REMSIMA™ (Kern Pharma).
Nie všetky štúdie hodnotili účinnosť a/alebo bezpečnosť CT-P13. Väčšina štúdií bola buď retrospektívna, alebo prospektívna/pozorovacia a vo väčšine prípadov sa výsledky CT-P13 porovnávali s východiskovými parametrami alebo s predchádzajúcim výsledkami Remicade™.

AS – Ankylozujúca spondyloartritída; CD – Crohnova choroba; RA – reumatoidná artritída; RCT – randomizovaná kontrolovaná štúdia; UC – ulceratívna kolitída.

1. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 2. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 3. QuintilesIMS. MIDAS, February 2017. 4. Kim YH, et al. Abstract LB04, UEGW 2017. 5. Jørgensen KK, et al. Lancet 2017;389:2304-16. 6. Fiorino G, et al. Inflamm Bowel Dis 2017;23:233-43. 7. Gecse KB, et al. J Crohns Colitis 2016;10(2):133-40. 8. Abstracts of ECCO 2017. J Crohns Colitis 2017;11/Supp 1 [Alfonso J, et al. P248. Ametzazurra A, et al. P503. Choe YH, et al. P487. Choe YH, et al. P500. Curdia Goncalves T, et al. P472. Eberl A, et al. P639. Fiorino G, et al. P605. Fiorino G, et al. P633. Gompertz M, et al. P679. Gonzalez A, et al. P508. Guerrero Puente LN, et al. P545. Han S, et al. P582. Huoponen S, et al. P685. Juan G, et al. P632. Kang B, et al. P542. Kaniewska M, et al. P425. Kolar M, et al. P532. Lovasz BD, et al. P592. Molnar T, et al. P675. Mortier K, et al. P333. Nugent S, et al. P430. Plevris N, et al. P586. Rodriguez Glez GE, et al. P629. Sladek M, et al. P661. Smits L, et al. P663. Soret PA, et al. P471. Strik A, et al. P665. St. Clair Jones A, et al. P527.] 9. Abstracts of ECCO 2016. J Crohns Colitis 2016;10/Supp 1 [Bortlik M, et al. P495. Carvalho L, et al. P327; Diaz Hernández L, et al. P449. Guerra Veloz MF, et al. P452; Guerra Veloz MF, et al. P600; Hamanaka S, et al. P329. Kaniewska M, Rydzewska G. P645. Kolar M, et al. DOP032. Muhammed R, et al. P382. Sieczkowska J, et al. P530. Turk N, et al. P577. Zagorowicz E, et al. P513.] 10. Abstracts of BSG 2016. Gut 2016;7/Supp 1 [Ala K, et al. PTU-059; Bennett KJ, et al. PWE-017; Chung L, et al. OC-038; Rahmany S, et al. PTU-073.] 11. Farkas K, et al. J Crohns Colitis 2016;10:1273-78. 12. Hlavaty T, et al. Gastroenterol Hepatol 2016;70:27-32. 13. Jahnsen J, et al. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2015;9(S1):S45-52. 14. Keil R, et al. Scand J Gastroenterol 2016;51:1062-68. 15. UK inflammatory bowel disease (IBD) programme steering group. Royal College of Physicians, UK. IBD Biological Therapy Audit 2016. Available at: https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/national-clinical-audit-bio.... Accessed April 2017. 16. Razanskaite V, et al. J Crohns Colitis 2017 Jan 27 epub. 17. Smits LJ, et al. J Crohns Colitis 2016;10:1287-93. 18. ClinicalTrials.gov. NCT02096861. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02096861?term=CT-P13&rank=1. Accessed August 2017.